Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Camus wisdom

"[J]'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait, et obligeait à ne pas écrire seulement"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου