Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Woody Allen on aging

"I hope to become the balding virile type, you know, as opposed to, say, the distinguished gray, unless I'm neither of those two. Unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism."
--Annie Hall, Woody Allen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου