Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

John Milton, Ad Patrem

Scorn not the poet's song, a work divine, which more than aught else reveals our ethereal origin and heavenly race. Nothing so much as its origin does grace to the human mind, possessing yet some sacred traces of Promethean fire. The gods love song, song that has power to move the trembling depths of Tartarus, to bind the nether gods, and restrain the cruel shades with triple adamant. The priestesses of Apollo and the pale trembling Sibyl disclose in song the secrets of the distant future. The sacrificing priest composes verses before the festal altars, whether he slays the bull that tosses its gilded horns, or sagely consults the destinies hidden in the reeking flesh, and reads date in the entrails still warm with life. When I too return to my native Olympus, and when the changeless ages of eternity stretch forever before me, I shall go through the temples of heaven crowned with gold, accompanying my sweet songs with the gentle beat of the plectrum, wherewith the stars and the arch of heaven  shall resound. Even now that fiery spirit who encircles the swift orbs himself sings with the starry choirs in an immortal melody, an ineffable song, while the glittering serpent checks his angry hissing, and fierce Orion with lowered sword grows gentle, and Maurusian Atlas no longer feels the burden of the stars.


Και το ορίτζιναλ, επειδή μου αρέσει να βλέπω τα Λατινικά κι ας μην τα μιλάω διαβάζω:


Nec tu vatis opus divinum despice carmen,
Quo nihil æthereos ortus, et semina cæli,
Nil magis humanam commendat origine mentem,
Sancta Prometheæ retinens vestigia flammæ.
 
Carmen amant superi, tremebundaque Tartara carmen
Ima ciere valet, divosque ligare profundos,
Et triplici duros Manes adamante coercet.
Carmine sepositi retegunt arcana futuri
Phœbades, et tremulæ pallentes ora Sibyllæ;
 
Carmina sacrificus sollennes pangit ad aras
Aurea seu sternit motantem cornua taurum;
Seu cum fata sagax fumantibus abdita fibris
Consulit, et tepidis Parcam scrutatur in extis.
Nos etiam patrium tunc cum repetemus Olympum,

Æternæque moræ stabunt immobilis ævi, 

Ibimus auratis per cæli templa coronis,
Dulcia suaviloquo sociantes carmina plectro,
Astra quibus, geminique poli convexa sonabunt.
Spiritus et rapidos qui circinat igneus orbes.
 
Nunc quoque sydereis intercinit ipse choreis
Immortale melos, et inenarrabile carmen;
Torrida dum rutilus compescit sibila serpens,
Demissoque ferox gladio mansuescit Orion;
Stellarum nec sentit onus Maurusius Atlas.

1 σχόλιο:

 1. Hey Everyone,

  Below are the most recommended Bitcoin exchanges (BTC for Currency):
  Coinbase: $1 min. trade
  CoinMama

  Earn free bitcoins with the best Bitcoin faucet rotator:
  BEST Faucet Rotator

  ΑπάντησηΔιαγραφή