Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Waterwalk, John Cage

"I consider music to the production of sound, and since in the piece that you will hear I produce sound, I will call it music."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου