Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

To His Coy Mistress (απόσπασμα)

Let us roll all our strength, and all
Our sweetness, up into one ball;
And tear our pleasures with rough strife
Thorough the iron gates of life.
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.

--Andrew Marvell, 1681

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου