Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Little Men

"For those who live in extraordinary times, normal life becomes a luxury"*

Για να μου θυμίζει τη θέση μου.*Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. Cary, NC, USA: Oxford University Press, 1991, 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου